Krótka psychologia wiosny

 Jeśli zawsze będziesz myślał tak samo, jak myślałeś, zawsze otrzymasz to, co do tej pory miałeś.

Anonim

 Nie spotkano chyba jeszcze człowieka, który nie lubiłby wiosny. Trudno nie lubić tej pory roku, która przywraca światu zapach i barwę, wita nas świeżymi porankami i inspiruje do kreatywnego przeżycia kolejnego dnia. Podczas, gdy klimatolodzy zwiastują nieodwracalne skracanie się wiosny, psycholodzy proponują, by czerpać z wiosny takiej, jaką jest i tyle, ile nam przynosi. Wiosna to najlepszy okres w roku, by otworzyć się na wewnętrzną przemianę.

Poznaniacy mają to szczęście, że wiosna dotarła do nich nieco wcześniej: mogli poczuć uwalniającą odwilż, podczas gdy mieszkańcy Podhala czy Podkarpacia trwali jeszcze w uścisku zimy. Tymczasem wiosna w Poznaniu zadomowiła się, nabiera tempa i warto wpuścić ją nie tylko do mieszkań z betonu, ale także do naszych umysłów i serc. Czytaj dalej

Reklamy

Jak radzić sobie z krytyką?

… czyli Poznaniaku, nie stój pod pręgierzem… 

Pacjenci psychoterapii często wnoszą problem radzenia sobie z przyjmowaniem informacji zwrotnych, tzw. feedbacku albo po prostu krytyki. Znajomi terapeuci prowadzący w Poznaniu psychoterapię, często słyszą pytanie, jak radzić sobie z krytyką. Czytaj dalej

Emocje to głębia życia

Jakkolwiek cywilizacja Zachodu faworyzuje intelekt, wiedzę, kompetencje, racjonalne myślenie itd., to obserwuje się obecnie stopniowo ponowne odkrywanie znaczenia emocji w szerokim wachlarzu codziennych sytuacji. Duża w tym zasługa psychoterapii i psychologii a także różnych inicjatyw wspierania potencjału ludzkiego.

Przez długi czas pokutował stereotypowy obraz człowieka dojrzałego jako kogoś, kto emocji nie ma lub przynajmniej w żaden sposób się im nie poddaje. Nowoczesna psychologia obala ten mit. Można być racjonalnym, niemal bezemocjonalnym, i w sensie terapeutycznym nie być wcale dojrzałą jednostką. Można być emocjonalnym i bardzo dojrzałym.

Człowiek jest istotą emocjonalną, intelektualną, duchową, fizyczną a nade wszystko jednością łączącą te sfery. Jest jednocześnie racjonalny i irracjonalny. Logiczny i nielogiczny. Osoby wkraczające na ścieżki własnego rozwoju zaczynają na nowo odkrywać możliwości, jakie niosą ze sobą emocje. Czytaj dalej

Psychoterapia Gestalt terapią ekologiczną

Terapia Gestalt, w racji swojej wrażliwości na złożone relacje między jednostką i jej środowiskiem, może być określona jako terapia naturalna, ekologiczna. Podejście Gestalt podkreśla bowiem, że człowiek rozwijając swoją indywidualność, odrębność i unikalną ekspresję swojego „Ja”, zawsze pozostaje częścią większej całości, z którą pozostaje w kontakcie i wymianie. Może to brzmieć jak paradoks, którego oba człony są prawdziwe: rozwijasz swoją dojrzałość (niezależność) i nie jesteś samotną wyspą.

Czytaj dalej

Psychoterapia dla studentów

Czas studiów kojarzy się w późniejszych latach życia z okresem pozytywnym; czasem nieograniczonego dostępu wiedzy z jednej strony oraz licznych młodzieńczych radości i beztroski z drugiej strony. Łatwo zapominamy o rozlicznych stresach lat studenckich. Studenci też mają problemy i wielu z nich korzysta z psychoterapii. Co sprowadza studenta do psychoterapeuty?

Okres studiów przypada na ważny moment rozwoju człowieka, jakim jest zamknięcie etapu dorastania i wejście we wczesną dorosłość. Z jednej strony nie jest się już nastolatkiem, sterowanym w dużej mierze przez autorytety rodzicielskie lub szkolne, z drugiej strony, nie jest się jeszcze w pełni samodzielną osobą. Czytaj dalej

Pomoc psychoterapeutyczna – odpłatnie czy na NFZ?

Ważną sprawą dla osoby wybierającej się do psychologa lub psychoterapeuty jest kwestia, czy udać się do specjalisty udzielającego pomocy odpłatnie czy do ośrodka, gdzie pacjent za otrzymaną pomoc nie wnosi opłaty.

Bezpłatnie znacznie łatwiej dostać się do psychologa niż do psychoterapeuty. Znaczna część wysoko wykwalifikowanych psychoterapeutów pracuje prywatnie. Mało atrakcyjne warunki pracy, w tym wynagrodzenie nieproporcjonalne do kosztów wykształcenia się na psychoterapeutę i rozwijania kwalifikacji nie sprzyjają pozostawaniu doświadczonych terapeutów w państwowej służbie zdrowia. Czytaj dalej

Jak usprawnić własną komunikację?

Nieporozumienie, pomylenie faktów czy nieumyślne zranienie drugiej osoby to zdarzenia, które przytrafiły się każdemu. Jak to się dzieje, że nasz sposób porozumiewania się nie jest doskonały i jak można temu zaradzić?

Komunikacja interpersonalna to zjawisko wszechobecne. Obejmuje słowa, ale także gesty, mimikę, ruch ciała. Wymiana informacji zachodzi między ludźmi nieustannie, a niekiedy ulega zaburzeniu i przysparza nieporozumień. Czytaj dalej