Emocje to głębia życia

Jakkolwiek cywilizacja Zachodu faworyzuje intelekt, wiedzę, kompetencje, racjonalne myślenie itd., to obserwuje się obecnie stopniowo ponowne odkrywanie znaczenia emocji w szerokim wachlarzu codziennych sytuacji. Duża w tym zasługa psychoterapii i psychologii a także różnych inicjatyw wspierania potencjału ludzkiego.

Przez długi czas pokutował stereotypowy obraz człowieka dojrzałego jako kogoś, kto emocji nie ma lub przynajmniej w żaden sposób się im nie poddaje. Nowoczesna psychologia obala ten mit. Można być racjonalnym, niemal bezemocjonalnym, i w sensie terapeutycznym nie być wcale dojrzałą jednostką. Można być emocjonalnym i bardzo dojrzałym.

Człowiek jest istotą emocjonalną, intelektualną, duchową, fizyczną a nade wszystko jednością łączącą te sfery. Jest jednocześnie racjonalny i irracjonalny. Logiczny i nielogiczny. Osoby wkraczające na ścieżki własnego rozwoju zaczynają na nowo odkrywać możliwości, jakie niosą ze sobą emocje. Czytaj dalej

Reklamy

Psychoterapia Gestalt terapią ekologiczną

Terapia Gestalt, w racji swojej wrażliwości na złożone relacje między jednostką i jej środowiskiem, może być określona jako terapia naturalna, ekologiczna. Podejście Gestalt podkreśla bowiem, że człowiek rozwijając swoją indywidualność, odrębność i unikalną ekspresję swojego „Ja”, zawsze pozostaje częścią większej całości, z którą pozostaje w kontakcie i wymianie. Może to brzmieć jak paradoks, którego oba człony są prawdziwe: rozwijasz swoją dojrzałość (niezależność) i nie jesteś samotną wyspą.

Czytaj dalej

Psychoterapia dla studentów

Czas studiów kojarzy się w późniejszych latach życia z okresem pozytywnym; czasem nieograniczonego dostępu wiedzy z jednej strony oraz licznych młodzieńczych radości i beztroski z drugiej strony. Łatwo zapominamy o rozlicznych stresach lat studenckich. Studenci też mają problemy i wielu z nich korzysta z psychoterapii. Co sprowadza studenta do psychoterapeuty?

Okres studiów przypada na ważny moment rozwoju człowieka, jakim jest zamknięcie etapu dorastania i wejście we wczesną dorosłość. Z jednej strony nie jest się już nastolatkiem, sterowanym w dużej mierze przez autorytety rodzicielskie lub szkolne, z drugiej strony, nie jest się jeszcze w pełni samodzielną osobą. Czytaj dalej

Pomoc psychoterapeutyczna – odpłatnie czy na NFZ?

Ważną sprawą dla osoby wybierającej się do psychologa lub psychoterapeuty jest kwestia, czy udać się do specjalisty udzielającego pomocy odpłatnie czy do ośrodka, gdzie pacjent za otrzymaną pomoc nie wnosi opłaty.

Bezpłatnie znacznie łatwiej dostać się do psychologa niż do psychoterapeuty. Znaczna część wysoko wykwalifikowanych psychoterapeutów pracuje prywatnie. Mało atrakcyjne warunki pracy, w tym wynagrodzenie nieproporcjonalne do kosztów wykształcenia się na psychoterapeutę i rozwijania kwalifikacji nie sprzyjają pozostawaniu doświadczonych terapeutów w państwowej służbie zdrowia. Czytaj dalej

Jak usprawnić własną komunikację?

Nieporozumienie, pomylenie faktów czy nieumyślne zranienie drugiej osoby to zdarzenia, które przytrafiły się każdemu. Jak to się dzieje, że nasz sposób porozumiewania się nie jest doskonały i jak można temu zaradzić?

Komunikacja interpersonalna to zjawisko wszechobecne. Obejmuje słowa, ale także gesty, mimikę, ruch ciała. Wymiana informacji zachodzi między ludźmi nieustannie, a niekiedy ulega zaburzeniu i przysparza nieporozumień. Czytaj dalej

Kto dziś chodzi do psychoterapeuty?

Obecnie dostępność usług psychoterapeutycznych jest nieporównywalnie większa niż kilkadziesiąt lat temu. I dobrze, bo chociaż teoretycznie żyje się coraz lepiej, wygodniej, to… żyje się coraz trudniej. Otaczający świat stawia nam coraz większe wymagania lub funduje coraz większe frustracje. Jak usłyszałem w radio Tok Fm zdanie: „Polska to mój piękny kłopot”, pomyślałem – tak, kto wie, czy w Polsce nie są one szczególnie duże? Czytaj dalej

Drogi Poznania Siebie

Przez tysiąclecia królową poznania siebie była filozofia. Tacy pra-mistrzowie komunikacji interpersonalnej, jak Sokrates czy Platon, zmuszali napotkanych, beztroskich gości agory do refleksji nad własnym bytem i zderzenia z prawdą o sobie. Antyczne poznanie siebie odbywało się jednak przede wszystkim na drodze uczciwej refleksji na temat natury człowieka i jego miejsca w świecie. Prawdziwa rewolucja w metodologii poznania własnej osobowości ruszyła w XIX wieku, wraz z początkiem psychologii jako nauki a później wraz z rozwojem psychoanalizy a następnie innych metod psychoterapii. Czytaj dalej