Psychoterapia Gestalt terapią ekologiczną

Terapia Gestalt, w racji swojej wrażliwości na złożone relacje między jednostką i jej środowiskiem, może być określona jako terapia naturalna, ekologiczna. Podejście Gestalt podkreśla bowiem, że człowiek rozwijając swoją indywidualność, odrębność i unikalną ekspresję swojego „Ja”, zawsze pozostaje częścią większej całości, z którą pozostaje w kontakcie i wymianie. Może to brzmieć jak paradoks, którego oba człony są prawdziwe: rozwijasz swoją dojrzałość (niezależność) i nie jesteś samotną wyspą.

Strumień - Gestalt Poznań

Za twórcę terapii Gestalt uchodzi powszechnie Fritz Perls, jednak niewiele mniejszy wkład dla jej rozwoju wiąże się z takimi nazwiskami, jak Hefferline, Goodman, Polster, Naranjo, From, Weisz, Zinker, których zainteresowania wykraczały daleko poza akademicką psychologię.

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu humanistycznej szkoły w psychoterapii. Jednak jej korzenie sięgają wielu różnorodnych kierunków, jak psychoanaliza, egzystencjalizm, holizm, buddyzm, psychodrama czy teoria pola. Jej twórcom udało się stworzyć z pozornie niepowiązanych kierunków spójną całość.

Perls od samego początku kierował się ideą takiego podejścia terapeutycznego, które będzie bliskie naturze: człowieka w jego środowisku. Gestalt jest tym samym podejściem ekologicznym, ujmującym paradoks, że człowiek jest jednocześnie niepowtarzalną jednostką, odrębną, z własnymi granicami, jak i częścią nierozerwalnie związaną z szerszym środowiskiem, także naturalnym.

Natura zna tylko tu-i-teraz

Idea teraźniejszości jest bardzo mocno wykorzystywana w terapii Gestalt. Klient, czy jak kto woli – adept rozwoju, zachęcany jest do koncentracji na szeregu doświadczeń w bieżącej chwili. Nazywa się to często „strumieniem świadomości”.

Strumień świadomości obejmuje 3 warstwy:

– wewnętrzną, która dotyczy, odczuć z wewnątrz ciała i emocji;

– pośrednią, która obejmuje myśli, pamięć, refleksję oraz

– zewnętrzną, czyli zmysły; uważne, sensoryczne kontaktowanie się ze światem zewnętrznym (Perls znany jest z kontrowersyjnego powiedzenia: „Porzuć rozum, dotrzyj do zmysłów”).

Rozwój świadomości w tych trzech warstwach jest niezbędny do harmonii między kontaktem z samym sobą a kontaktem z rzeczywistością.

W naturze dokonuje się nieustanne wymiana

Pomiędzy poszczególnymi elementami świata przyrody dokonuje się nieustanny przepływ na poziomie energetycznym, biologicznym, chemicznym, emocjonalnym i duchowym. Dlatego w psychoterapii Gestalt klient uczy się rozpoznawać i nazywać swoje potrzeby i zaspokajać je w twórczym kontakcie ze środowiskiem. Jednocześnie uczy się uwzględniać możliwości otoczenia, by rozwijać siebie z poszanowaniem integralności innych osób i stworzeń. Autentyczne kontaktowanie się jest wymianą, której nie można sprowadzić do matematyki: każda ze stron uzyskuje nową jakość; to, co powstało wskutek wymiany przewyższa to, co zostało „zainwestowane”.

Natura dąży do równowagi

Jeśli pozwolimy naturze żyć swoim biegiem, będzie potrafiła przywracać zachwianą równowagę. Aspekt równowagi w terapii Gestalt wiąże się z holizmem (J. Smuts) czy teorią organicystyczną (K. Goldstein), którymi twórcy wczesnej terapii gestaltycznej znacznie się inspirowali. Jednostka w terapii Gestalt uczy się przywracania w sobie wewnętrznej równowagi, która może obejmować równowagę między pracą i odpoczynkiem, myśleniem i odczuwaniem, uporządkowaniem i spontanicznością, samotnością i towarzyskością, dawaniem i braniem itd.

Życie to proces

Psychoterapia Gestalt należy zatem do tych nielicznych podejść terapeutycznych, które tak bardzo akcentują całościowość człowieka, jego wielowymiarowość i jedność w różnorodności. Każdy aspekt nas samych jest jednakowo ważny a jego pominięcie spowodowałoby zachwianie równowagi i to, co potocznie nazywa się objawem, dolegliwością czy po prostu cierpieniem. Obecność pewnej ilości cierpienia jest nieunikniona i także stanowi część większej całości. Jednak chodzi o to, by nie stwarzać zbędnego, nadmiarowego cierpienia oraz w naturalny sposób otwierać się na rytm życia.

  1. Gestalt Therapy, Perls, Hefferline, Goodman, 1951
  2. Fritz Perls, Clarkson, Mackewn, 2008
  3. Gestalt – Sztuka kontaktu, Serge Ginger, 2004
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s