Emocje to głębia życia

Jakkolwiek cywilizacja Zachodu faworyzuje intelekt, wiedzę, kompetencje, racjonalne myślenie itd., to obserwuje się obecnie stopniowo ponowne odkrywanie znaczenia emocji w szerokim wachlarzu codziennych sytuacji. Duża w tym zasługa psychoterapii i psychologii a także różnych inicjatyw wspierania potencjału ludzkiego.

Przez długi czas pokutował stereotypowy obraz człowieka dojrzałego jako kogoś, kto emocji nie ma lub przynajmniej w żaden sposób się im nie poddaje. Nowoczesna psychologia obala ten mit. Można być racjonalnym, niemal bezemocjonalnym, i w sensie terapeutycznym nie być wcale dojrzałą jednostką. Można być emocjonalnym i bardzo dojrzałym.

Człowiek jest istotą emocjonalną, intelektualną, duchową, fizyczną a nade wszystko jednością łączącą te sfery. Jest jednocześnie racjonalny i irracjonalny. Logiczny i nielogiczny. Osoby wkraczające na ścieżki własnego rozwoju zaczynają na nowo odkrywać możliwości, jakie niosą ze sobą emocje. Czytaj dalej

Reklamy