Drogi Poznania Siebie

Przez tysiąclecia królową poznania siebie była filozofia. Tacy pra-mistrzowie komunikacji interpersonalnej, jak Sokrates czy Platon, zmuszali napotkanych, beztroskich gości agory do refleksji nad własnym bytem i zderzenia z prawdą o sobie. Antyczne poznanie siebie odbywało się jednak przede wszystkim na drodze uczciwej refleksji na temat natury człowieka i jego miejsca w świecie. Prawdziwa rewolucja w metodologii poznania własnej osobowości ruszyła w XIX wieku, wraz z początkiem psychologii jako nauki a później wraz z rozwojem psychoanalizy a następnie innych metod psychoterapii. Czytaj dalej

Reklamy