Psychoterapia Gestalt terapią ekologiczną

Terapia Gestalt, w racji swojej wrażliwości na złożone relacje między jednostką i jej środowiskiem, może być określona jako terapia naturalna, ekologiczna. Podejście Gestalt podkreśla bowiem, że człowiek rozwijając swoją indywidualność, odrębność i unikalną ekspresję swojego „Ja”, zawsze pozostaje częścią większej całości, z którą pozostaje w kontakcie i wymianie. Może to brzmieć jak paradoks, którego oba człony są prawdziwe: rozwijasz swoją dojrzałość (niezależność) i nie jesteś samotną wyspą.

Czytaj dalej

Reklamy